Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local Măgureni.

Anul 2022

Hotărâre nr. 51 / 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022

Hotărâre nr. 50 / 2022 privind mentinerea calitatii de membru alComunei Magureni, Judetul Prahova in parteneriatul Grupul de actiune locala “Colinele Prahovei”

Hotărâre nr. 49 / 2022 privind repartizarea unei sume pentru finantarea Parohiei Magureni II(Satul Banului)

Hotărâre nr. 48 / 2022 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Hotărâre nr. 47 / 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2022, ianuarie si februarie 2023

Hotărâre nr. 46 / 2022 privind aprobarea documentatiei “Intocmire PUZ – Extindere intravilan(S=3.757 mp) schimbare destinatie teren din zona locuinte si functiuni complementare in zona unitati industrial/depozite(S=1.498 mp), ridicare restrictive de construire, stabilire indicatori urbanistici si amenajare acces(Sst=25.995 mp) – com Magureni, sat Lunca Prahovei, NC 22086(tarla T 35, parcela a 482/19 … A 482/28); DJ 101p

Hotărâre nr. 45 / 2022 privind acordarea unui mandat special domnului Gheorghe Iordache Primarul Comunei Magureni, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova pentru primirea comunei Magurele, judetul Prahova ca membru al Asociatiei

Hotărâre nr. 44 / 2022 privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume ce reprezinta cadouri in bani oferite angajatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun

Hotărâre nr. 43 / 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2022

Hotărâre nr. 42 / 2022 privind aprobarea utilizarii integrale a excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2021

Hotărâre nr. 41 / 2022 privind acordarea unui mandat special domnului Iordache Gheorghe Primarul comunei Magureni, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova primirea comunei Plopu , Judetul Prahova ca membru al asociatiei

Hotărâre nr. 40 / 2022 privind aprobarea solicitarii de preluare temporar din administrarea Consiliului Judetean Prahova in administrarea Consiliului local al comunei Magureni a tronsonului de drum judetean cuprins intre bornelekm Dj 101p km16+050m pana la km 18+161mdin satul Cocorastii Caplii in vederea realizarii investitiei “reabilitare si extindere retea alimentare cu apa in comuna Magureni, judetul Prahova- etapa 2” prin Programul national de investitii Anghel Saligny

Hotărâre nr. 39 / 2022 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii”Reabilitare si modernizarea DJ145- km 3+820m - km 5+870m, comuna Magureni, judetul Prahova” aprobat pentru finantare in Programul National de investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărâre nr. 38 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economica studiul de fezabilitate si proiectul ethnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si extindere retea alimentare cu apa in comuna Magureni, judetul Prahova- etapa 2” aprobat pentru finantarein Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărâre nr. 37 / 2022 privind acordarea unui mandat special domnului Iordache Gheorghe Primarul comunei Magureni, sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova primirea orasului Boldesti-Scaeni, Judetul Prahova ca membru al asociatiei

Hotărâre nr. 36 / 2022 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radieirea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii de pe raza administrative teritoriala a Comunei Magureni

Hotărâre nr. 35 / 2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Magureni pentru anul scolar 2022-2023

Hotărâre nr. 34 / 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembrie 2022

Hotărâre nr. 33 / 2022 privind acordarea unui mandate special domnului Iordache Gheorghe Primarul comunei Magureni, sa voteze in adunarea Generala de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova primirea comunei Sotrile, judetul Prahova ca membru al asociatiei

Hotărâre nr. 32 / 2022 privind aprobarea acordului de Cooperare intre Comuna Magureni, judetul Prahova din Romania si Satul Pojareni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova

Hotărâre nr. 31 / 2022 privind aprobarea alocarii unei sume din bugetul local pentru organizarea sarbatorii “Targul de toamna Magureni 2022”, in zilele de 22-23 octombrie 2022

Hotărâre nr. 30 / 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022

Hotărâre nr. 29 / 2022 privind inchirierea prin atribuire directa a suprafetei de 26,5004 ha pasune aflata in proprietatea private a comunei Magureni, judetul Prahova

Hotărâre nr. 28 / 2022 privind modificarea Hcl nr. 36/23.11.2021 privind aprobarea incheierii Actului additional nr. 1 la Contractul de concesiune incheiat intre Consiliulul local al Comunei Magureni si Sc Jovila Construct SRL PLoiesti

Hotărâre nr. 27 / 2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in comuna Magureni, judetul Prahova”, finantat prin programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public respectiv acordul privind asigurarea si sustinerea contributiei financiare aferente cheltuielilor implementarii proiectului si care nu sunt finantate de AFM

Hotărâre nr. 26 / 2022 privind aprobarea participarii Comunei Maguren la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public si a devizului general estimative pentru proiectul “Cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public in Comuna Magureni, Judetul Prahova”

Hotărâre nr. 25 / 2022 privind trecerea unitatii individuale 20787-C2-U2(apartament 2 – parter centru multifunctional-partial) din domeniul public al Comunei Magureni in domeniul privat al localitatii

Hotărâre nr. 24 / 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022

Hotărâre nr. 23 / 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie si august 2022

Hotărâre nr. 22 / 2022 privind aprobare PUZ- schimbare destinatie teren din zona unitati industrial in zona sport si agreement(S=27978), ridicare restrictive de construire (S=20744) si amenajare drum de acces(Sst=53729)-comuna Magureni, sat Magureni

Hotărâre nr. 21 / 2022 privind apartamentarea in 5 unitati individuale a Centrului multifunctional din comuna Magureni, str. Cantacuzinilor, nr. 354, apartinand domeniului public al localitatii si inscris in C.F. nr. 29787

Hotărâre nr. 20 / 2022 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Magureni

Hotărâre nr. 19 / 2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022

Hotărâre nr. 18 / 2022 privind privind mandatarea domnului Iordache Gheorghe, Primarul Comunei Magureni, voteze in adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul apei Prahova aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici, strategiei de tarifare si cofinantarii obiectivului de investitie prevazute in cadrul Proiectului Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020

Hotărâre nr. 17 / 2022 privind privind acordarea unui mandat expres domnului Iordache Gheorghe Primarul Comunei Magureni, pentru a vota in sedinta A.G.A. conform art.32, alin.(1) din statutul Asociatiei, modificarea/actualizarea si revizuirea Statutului si a actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, prin incheierea de acte aditionale

Hotărâre nr. 16 / 2022 privind trecerea parterului Centrului multifunctional in suprafata construita de 197 mp din domeniul public al comunei Magureni in domeniul privat al localitatii

Hotărâre nr. 15 / 2022 privind repartizarea sumelor alocate din bugetul local al anului 2022 pentru finantarea unitatilor de cult din comuna Magureni

Hotărâre nr. 14 / 2022 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Magureni in comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale doamnei Pirvulescu Violeta, Secretarul general al comunei Magureni

Hotărâre nr. 13 / 2022 privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local care va fi realizat in anul 2022 de catre beneficiarii venitului minim garantat

Hotărâre nr. 12 / 2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Reabilitare si Modernizare DJ145 km3+820m – km 5+870m, comuna Magureni, judetul Prahova”

Hotărâre nr. 11 / 2022 privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al Comunei Magureni

Hotărâre nr. 10 / 2022 privind privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 6000 lei ce reprezinta cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărâre nr. 9 / 2022 privind privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume ce reprezinta cadouri in bani oferite angajatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste

Hotărâre nr. 8 / 2022 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2022

Hotărâre nr. 7 / 2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 2022

Hotărâre nr. 6 / 2022 privind acordarea unui mandat expres domnului Iordache Gheorghe Primarul Comunei Magureni, sa voteze modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare “Parteneriatul pentru managementul deseurilor – Prahova

Hotărâre nr. 5 / 2022 privind aprobarea utilizarii integrale a excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2021

Hotărâre nr. 4 / 2022 privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2022

Hotărâre nr. 3 / 2022 privind acordarea unui mandat expres domnului Iordache Gheorghe Primarul Comunei Magureni, in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova, pentru a vota impotriva ajustarii pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare a S.C. HidroPrahova S.A

Hotărâre nr. 2 / 2022 privind privind inregistrarea unitatii administrativ-teritoriale Comuna Magureni in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor(SNEP) utilizand cardul Bancar

Hotărâre nr. 1 / 2022 privind organizarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Magureni, judetul Prahova pentru anul scolar 2022-2023

Anul 2021

Hotărâre nr. 44 / 2021 privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri în bani oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

Hotărâre nr. 43 / 2021 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei aflate în sold la 31.12.2021

Hotărâre nr. 42 / 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021

Hotărâre nr. 41 / 2021 privind asocierea Comunei Măgureni cu Județul Prahova în vederea realizării investiției „Amenajare trotuare, pistă de biciclete, rigole, parcări în comuna Măgureni, etapa 2”

Hotărâre nr. 40 / 2021 privind completarea structurii sportive a Clubului Sportiv Avântul Măgureni cu ramura Sport columbofil

Hotărâre nr. 39 / 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile decembrie 2021, ianuarie și februarie 2022

Hotărâre nr. 38 / 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2021

Hotărâre nr. 37 / 2021 privind aprobarea implementării proiectului „Dotare cu echipamente IT pentru Primăria comunei Măgureni, județul Prahova”

Hotărâre nr. 36 / 2021 privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 1 la Contractului de concesiune incheiat intre Consiliul Local al comunei Magureni si SC Jovila Construct SRL

Hotărâre nr. 35 / 2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in Comisia de evaluare a probei de interviu constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Prahova pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al Școlii Gimnaziale Măgureni

Hotărâre nr. 34 / 2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general al obiectivului „Reabilitare și modernizare DJ 145 de la km 3+820 m până la km 5+870 m comuna Măgureni, județul Prahova” în vederea includerii acestuia la finanțare în Programul Național de Investiții Anghel Saligny

Hotărâre nr. 33 / 2021 privind aprobarea solicitarii de preluare temporara din administrarea Consiliului Județean Prahova în administrarea Consiliului Local al comunei Măgureni a tronsonului de drum județean cuprins între bornele kilometrice DJ 145 km 3+820 m - km 5+870 m din satul Măgureni în vederea realizării investiției „Reabilitare și modernizare DJ 145 de la km 3+820 m până la km 5+870 m comuna Măgureni, județul Prahova”, prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny

Hotărâre nr. 32 / 2021 privind aprobarrea cererii de finantare si a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Măgureni, județul Prahova, etapa a II-a” în vederea includerii acestuia la finanțare în Programul Național de Investiții Anghel Saligny

Hotărâre nr. 31 / 2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Hotărâre nr. 30 / 2021 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Magureni 2021-2027

Hotărâre nr. 29 / 2021 privind acceptarea angajamentelor de plata cu privire la esalonarea redeventei, propus de SC Rosal Grup S.A. la contractul de delegare prin concesiune a gesiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în Zonele 2 Boldești-Scăeni și 6 Valea Doftanei nr. 1792/13023/13.09.2016

Hotărâre nr. 28 / 2021 privind aprobarea PUZ - ridicare restrictie de construire si schimbare destinatie teren din zona de utilități industriale în zona mixtă unități industriale și depozite, instituții și servicii de amenajare drum acces (Sst=3904mp), cu amplasamentul în comuna Măgureni, sat Lunca Prahovei, NC 21627, T35, A 482/40, DJ 101P”

Hotărâre nr. 27 / 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2021

Hotărâre nr. 26 / 2021 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și extindere rețea de alimentare cu apă în comuna Măgureni, județul Prahova, etapa II”

Hotărâre nr. 25 / 2021 privind modificarea organigramei aparatului de specialitate al Primarului

Hotărâre nr. 24 / 2021 privind aderarea Comunei Magureni la acordul de cooperare pentru organizarea si exercitarea funcției de auditor intern

Hotărâre nr. 23 / 2021 privind desemnarea reprezentantilor Cosiliului Local in Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărâre nr. 22 / 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2021

Hotărâre nr. 21 / 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Pensionarilor din Comuna Magureni

Hotărâre nr. 20 / 2021 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021

Hotărâre nr. 19 / 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii Amenajare trotuare, pista de biciclete, rigole, parcari in comuna Magureni etapa 2

Hotărâre nr. 18 / 2021 privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Magureni, judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare intercomunitara - Parteneriatul pentru Managementul Apei

Hotărâre nr. 17 / 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2021

Hotărâre nr. 16 / 2021 privind completarea art. 11 Alte taxe si impozite din Anexa nr. 31 din 22.12.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021

Hotărâre nr. 15 / 2021 privind aprobarea cuantumului burselor scolare care se acorda elevilor Scolii Gimnaziale Magureni, Judetul Prahova

Hotărâre nr. 14 / 2021 privind repartizarea sumelor alocate in bugetul local al anului 2021 pentru finantarea unitatilor de cult din comuna Magureni

Hotărâre nr. 13 / 2021 privind aprobarea utilizării integrale a excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2020

Hotărâre nr. 12 / 2021 privind igienizarea si reabilitarea izvorului si cismelei de alimentare cu apa situata in Satul Banului, a sipotului care alimenteaza bazinul de apa si pompa din strada Barbu Catargiu, satul Cocorastii Capli

Hotărâre nr. 11 / 2021 privind aprobarea actualizarii tarifelor cuprinse in actul aditional nr. 8 la Contractul nr. 1792 din 13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor

Hotărâre nr. 10 / 2021 privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2021

Hotărâre nr. 9 / 2021 privind montarea unor limitatoare de viteza in zonele cu potential ridicat de circulatie rutiera si pietonala din comuna Magureni, Judetul Prahova

Hotărâre nr. 8 / 2021 privind imbunatatirea activitatii de informare si participare efectiva a cetatenilor comunei Magureni la viata administratiei locale

Hotărâre nr. 7 / 2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2021

Hotărâre nr. 6 / 2021 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 de lei ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărâre nr. 5 / 2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Măgureni în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Pîrvulescu Violeta, Secretarul general al comunei, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020

Hotărâre nr. 4 / 2021 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2021 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotărâre nr. 3 / 2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor aferente proiectului „Asigurarea accesului elevilor comunei Măgureni, județul Prahova, la procesul de învățare în mediul on-line prin achiziționarea de tablete

Hotărâre nr. 2 / 2021 privind organizarea rețelei școlare din comuna Măgureni, județul Prahova, pentru anul 2021-2022

Hotărâre nr. 1 / 2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Anul 2020

Hotărâre nr. 33 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020

Hotărâre nr. 32 / 2020 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei aflate în sold la 31.12.2020

Hotărâre nr. 31 / 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

Hotărâre nr. 30 / 2020 repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni în anul 2020

Hotărâre nr. 29 / 2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezentă cadouri în bani oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

Hotărâre nr. 28 / 2020 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 22/20.08.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Măgureni

Hotărâre nr. 27 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020

Hotărâre nr. 26 / 2020 alegerea președintelui de ședință

Hotărâre nr. 25 / 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Măgureni

Hotărâre nr. 24 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărâre nr. 23 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020

Hotărâre nr. 22 / 2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărâre nr. 21 / 2020 privind asocierea Comunei Măgureni cu Județul Prahova în vederea realizării investiției „Reabilitare și extindere rețea alimentare cu apă în comuna Măgureni - etapa 1”

Hotărâre nr. 20 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020

Hotărâre nr. 19 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărâre nr. 18 / 2020 privind exercitarea dreptului de preemțiune asupra terenului în suprafață de 74 m.p. de către dl. Cojocaru Samoilă, administrator al SC Codisam SRL, proprietarul construcției existente pe acest teren

Hotărâre nr. 17 / 2020 privind aprobarea participării Comunei Măgureni la Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării eficiente a energiei în infrastructura de iluminat public cu proiectul „Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Măgureni, județul Prahova

Hotărâre nr. 16 / 2020 privind aprobarea tarifelor care conțin tarifele de operare a Stației de Tratare Mecano-Biologică Ploiești și a Stației de Sortare Boldești Scăeni pentru anii 2020-2024 și acordarea mandatului pentru semnarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2-Boldești Scăeni și 6-Valea Doftanei

Hotărâre nr. 15 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2020

Hotărâre nr. 14 / 2020 privind respingerea solicitării SC Cast SRL Bănești de emitere a acordului Consiliului Local Măgureni în vederea obținerii autorizației de construire pentru obiectivul „Amenajare exploatare agregate minerale, cu redarea terenului în circuitul agricol (taluzare, copertare parțială și nivelare) în condițiile permisului de exploatare perimetrul Cap Roșu și lucrări conexe, construire drum de acces, utilități

Hotărâre nr. 13 / 2020 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2020

Hotărâre nr. 12 / 2020 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al Comunei Măgureni

Hotărâre nr. 11 / 2020 privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni în anul 2020

Hotărâre nr. 10 / 2020 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărâre nr. 09 / 2020 privind aprobarea utilizării integrale a excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2019

Hotărâre nr. 08 / 2020 privind închirierea suprafeței de 118,6 ha islaz aflat în proprietatea privată a comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărâre nr. 07 / 2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3300 de lei ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărâre nr. 06 / 2020 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2020

Hotărâre nr. 05 / 2020 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotărâre nr. 04 / 2020 privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite stabilite prin Hotărârea Consiliului Local conform art. 41 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Hotărâre nr. 03 / 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Măgureni nr. 61/29.09.2008

Hotărâre nr. 02 / 2020 privind organizarea rețelei școlare din comuna Măgureni, județul Prahova pentru anul școlar 2020-2021

Hotărâre nr. 01 / 2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anilor precedenți

Anul 2019

Hotărâre nr. 56 / 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Hotărâre nr. 55 / 2019 PRIVIND ORGANIZAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU DE 19,25 MP IN CLADIREA DISPENSARULUI UMAN CU DESTINATIE CABINET STOMATOLOGIC

Hotărâre nr. 54 / 2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PT 2019

Hotărâre nr. 53 / 2019 PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITATI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR OBLIGATORII BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018

Hotărâre nr. 52 / 2019 PRIVIND ANULAREA CREANTELOR FISCALE MAI MICI DE 40 RON AFLATE IN SOLD LA 31.12.2019

Hotărâre nr. 51 / 2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 2020

Hotărâre nr. 50 / 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA TARIFELOR DE FOLOSIRE A CAMINELOR CULTURALE

Hotărâre nr. 49 / 2019 PRIVIND APROBAREA REVIZUIRII REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI LOCAL MAGURENI

Hotărâre nr. 48 / 2019 PRIVIND ACTUALIZAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO ECONOMICI PT OBIECTIVUL REABILITARE SI EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA MAGURENI ETAPA 1

Hotărâre nr. 47 / 2019 RIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE SI A STATULUI DE FUNCTII ALE COMUNEI MAGURENI

Hotărâre nr. 46 / 2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DEINVESTITII PE 2019

Hotărâre nr. 45 / 2019 PRIVIND ACORDAREA TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI MAGURENI, POST-MORTEM DLUI. AVRAMESCU ALECSANDRU

Hotărâre nr. 44 / 2019 PRIVIND ALLEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Hotărâre nr. 43 / 2019 PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME DIN BUGETUL LOCAL PT ORGANIZAREA MANIFESTARII TARGUL DE TOAMNA 2019

Hotărâre nr. 42 / 2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Hotărâre nr. 41 / 2019 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE MAGURENI

Hotărâre nr. 40 / 2019 PRIVIND REPARTIZAREQA UNEI SUME PT FINANTAREA PAROHIEI LUNCA PRAHOVEI

Hotărâre nr. 39 / 2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII REGULAMENTULI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALIATATILOR DIN JUD PRAHOVA SI STABILIREA DE TARIFE DISTINCTE

Hotărâre nr. 38 / 2019 PRIVIND APROBAREA EFECTUARII UNUI SCHIMB DE TERENURI IN TARLA 42

Hotărâre nr. 37 / 2019 PRIVIND APROBAREA COEFICIENTULUI SALARIULUI DE BAZA PENTRU FUNCTIA PUBLICA DE ARHITECT SEF

Hotărâre nr. 36 / 2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI A STATUTULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PE ANUL 2019

Hotărâre nr. 35 / 2019 PRIVIND MENTINEREA CLAUZELOR CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII ACTIVITATII DE COLECTARE TRANSPORT SI TRANSFER A DESEURILOR ZONE 2 SI ZONA 6NR 1792 13.09.2016

Hotărâre nr. 34 / 2019 PRIVIND COMPLETATREA ANEXEI HCL 2 PE 31.01.2017 PRIVIND APROBAREA FOLOSIRII CAMINELOR CULTURALE

Hotărâre nr. 33 / 2019 PRIVIND RECTIFICARE A BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE 2019

Hotărâre nr. 32 / 2019 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MAGURENI CU JUDETUL PRAHOVA IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI DOTARE CU MOBILIER SCOLAR SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MAGURENI

Hotărâre nr. 31 / 2019 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MAGURENI CU JUDETUL PRAHOVA IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI AMENAJARE TROTUARE PISTA BICICLETE, RIGOLE SI PARCARI

Hotărâre nr. 30 / 2019 PRIVIND ASOCIEREA COMUNEI MAGURENI CU JUDETUL PRAHOVA IN VEDEREA REALIZARII PLATFORMA BETONATA, SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI IMPREJMUIRE CENTRU CULTURAL

Hotărâre nr. 29 / 2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SDINTA

Hotărâre nr. 28 / 2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII PE 2019

Hotărâre nr. 27 / 2019 PRIVIND APROBAREA PRINCIPALILOR INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

Hotărâre nr. 26 / 2019 PRIVIND INCHEIEREA PRIN LICITATIE PUBLICA DESCHISA CU STRIGARE A UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 50 MP SITUAT IN CLADIREA DIN SPATELE GRADINITEI MAGURENI, CU DESTINATIE SPATIU COMERCIAL, BIROURI

Hotărâre nr. 25 / 2019 PRIVIND MODIFICAREA POZITIEI NR 45 DIN INVENTARUL BUNURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MAGURENI

Hotărâre nr. 24 / 2019 privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Măgureni

Hotărâre nr. 23 / 2019 privind modificarea Anexei 1 a Hotărârii CL nr. 18 din 2019 privind inițierea procedurii de închiriere a pajiștiolor

Hotărâre nr. 22 / 2019 privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni în anul 2019

Hotărâre nr. 21 / 2019 privind FOLOSIREA PARTIALA A EXCEDENTULUI BUGETAR CONSTITUIT LA DATA DE 31.12.2018

Hotărâre nr. 20 / 2019 privind ACTUALIZAREA INDICATORILOR ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL Sp-P-1E-M

Hotărâre nr. 19 / 2019 privind APROBAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII PENTRU ANUL 2019

Hotărâre nr. 18 / 2019 privind INITIEREA PROCEDURII DE INCHIRIERE A PAJISTILOR AFLATE IN PROPRIETATEA COMUNEI MAGURENI

Hotărâre nr. 17 / 2019 privind ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

Hotărâre nr. 16 / 2019 privind FOLOSIREA PARTIALA A EXCEDENTULUI BUGETAR CONSTITUIT LA DATA DE 31.12.2018

Hotărâre nr. 15/ 2019 privind aprobarea pariticipării delegației Comunei Măgureni la Festivalul Etno-Folcloric „Piața Orhidului” organizat în orașul Orhid - Macedonia de Nord în perioada 8-10 august 2019

Hotărâre nr. 14 / 2019 privind APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE REABILITARE SI EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MAGURENI - ETAPA 1

Hotărâre nr. 13 / 2019 privind ACTUALIZAREA CUANTUMULUI REDEVENTEI DE INCASAT PENTRU CONCESIONAREA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MAGURENI

Hotărâre nr. 12 / 2019 privind ORGANIZAREA RETELEI SCOLARE DIN COMUNA MAGURENI PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020

Hotărâre nr. 11 / 2019 privind APROBAREA PLANULUI DE FUNCTII PUBLICE

Hotărâre nr. 10 / 2019 privind STABILIREA LOCURILOR UNDE SE INTERZICE ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR PUBLICE PE TERITORIUL COMUNEI MAGURENI

Hotărâre nr. 9 / 2019 privind OPORTUNITATEA CONSTRUIRII UNUI TEREN DE FOTBAL

Hotărâre nr. 8 / 2019 privind APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CARE VA FI REALIZAT IN ANUL 2019 DE CATRE BENEFICIARII VENITULUI MINIM GARANTAT

Hotărâre nr. 7 / 2019 privind ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENTA FAMILIILOR SAU PERSOANELOR SINGURE AFLATE IN SITUATII DEOSEBITE

Hotărâre nr. 6 / 2019 privind APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI MAGURENI

Hotărâre nr. 5 / 2019 privind REPARTIZAREA UNEI SUME PENTRU FINANTAREA PAROHIEI COCORASTII CAPLII

Hotărâre nr. 4 / 2019 privind FOLOSIREA PARTIALA A EXCEDENTULUI BUGETAR CONSTITUIT LA DATA DE 31.12.2018

Hotărâre nr. 3 / 2019 privind APROBAREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT ADMINISTRATIV FINANCIAR INTRE PRIMARUL COMUNEI MAGURENI SI DIRECTORUL SCOLII GIMNAZIALE MAGURENI

Hotărâre nr. 2 / 2019 privind APROBAREA INCHEIERII ACORDULUI DE PARTENERIAT EDUCATIONAL INTRE COMUNA MAGURENI SI SCOALA GIMNAZIALA MAGURENI

Hotărâre nr. 1 / 2019 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A SECTIUNII DE DEZVOLTARE DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL AL ANILOR PRECEDENTI

Anul 2018

Hotărâre nr. 55 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 54 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 53 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotărâre nr. 52 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărâre nr. 51 / 2018 privind folosirea excedentului bugetar constituit la 31.12.2017

Hotărâre nr. 50 / 2018 privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume ce reprezinta cadouri in bani oferite angajatilor cu ocazia sarbatorilor de Craciun

Hotărâre nr. 49 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 48 / 2018 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 lei aflate in sold la 31.12.2018

Hotărâre nr. 47 / 2018 privind modificarea preturilor la serviciul public de alimentare cu apa potabila, operator SC Jovila Construct SRL

Hotărâre nr. 46 / 2018 privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Magureni, pe anul 2018

Hotărâre nr. 45 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 44 / 2018 privind aprobarea actualizarii Planului anual de evolutie a tarifelor

Hotărâre nr. 43 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 42 / 2018 privind inchiderea si dezafectarea unei fantani publice

Hotărâre nr. 41 / 2018 privind vanzarea prin licitatie publica , in conditiile legii, a unui bun mobil (autoturism) apartinand domeniului privat al Comunei Magureni

Hotărâre nr. 40 / 2018 privind asocierea comunei Magureni cu Judetul Prahova in vederea realizarii investitiei -Amenajare trotuare, piste bicicleta, rigole

Hotărâre nr. 39 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărâre nr. 38 / 2018 privind scoaterea din functiune si casarea unui mijloc fix apartinand domeniului privat al comunei Magureni

Hotărâre nr. 37 / 2018 privind stabilirea de masuri si alocarea unei sume din bugetul local pentru organizarea manifestarii Targului de toamna - Magureni 2018

Hotărâre nr. 36 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 35 / 2018 privind aprobarea incheierii conventiei cadru pentru transmiterea in folosinta gratuita catre SNTGN Transgaz SA a terenului in suprafata de 90 mp in vederea executarii lucrarilor

Hotărâre nr. 34 / 2018 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale, Comuna Magureni

Hotărâre nr. 33 / 2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Magureni

Hotărâre nr. 32 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 31 / 2018 privind solutionarea notificarii nr. 4951 adresata de Av. Apostol Constantin Viorel in numele si pentru Vlad Simona Daniela si Vlad Mihai Victor

Hotărâre nr. 30 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărâre nr. 29 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 28 / 2018 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Magureni

Hotărâre nr. 27 / 2018 privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantellor profesionale individuale ale secretarului comunei Magureni, jud. Prahova, pentru anul 2017

Hotărâre nr. 26 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 25 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 24 / 2018 privind aprobarea modificarii Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Magureni

Hotărâre nr. 23 / 2018 privind aprobarea modificarii organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Magureni. jud. Prahova pe anul 2018

Hotărâre nr. 22 / 2018 privind vânzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui bun mobil (buldoexcavator) apartinand domeniului privat al comunei Magureni

Hotărâre nr. 21 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2018

Hotărâre nr. 20 / 2018 privind institurea unui mandat de reprezentare a Consiliului Local al Comunei Magureni de catre Primarul Comunei Magureni in fata instantelor

Hotărâre nr. 19 / 2018 privind asocierea comunei Magureni cu Judetul Prahova in vederea realizarii investitiei Amenajare trotuare, pista biciclete, rigole

Hotărâre nr. 18 / 2018 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotărâre nr. 17 / 2018 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei ce reprezinta cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărâre nr. 16 / 2018 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a listei de investitii

Hotărâre nr. 15 / 2018 privind repartizarea de sume pentru finanantarea unitatilor de cult din comuna Mgureni in anul 2018

Hotărâre nr. 14 / 2018 privind vânzarea prin licitație publica, în condițiile legii, a unui imobil teren în suprafață de 1.400 mp teren intravilan, situat în comuna Măgureni, județul Prahova, domeniul privat

Hotărâre nr. 13 / 2018 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui imobil teren în suprafață de 1.579 mp teren intravilan, situat în comuna Magureni, județul Prahova, domeniul privat

Hotărâre nr. 12 / 2018 privind înființarea Serviciului de iluminat public și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare și a Caietului de sarcini al Serviciului de iluminat public al comunei Măgureni

Hotărâre nr. 11 / 2018 privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2018 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotărâre nr. 10 / 2018 privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite prin HCL, conform art. 41 din HG nr. 50-2011

Hotărâre nr. 9 / 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul Comunei Măgureni, Județul Prahova

Hotărâre nr. 8 / 2018 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2017

Hotărâre nr. 7 / 2018 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2018

Hotărâre nr. 6 / 2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de canalizare al comunei Măgureni și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de canalizare

Hotărâre nr. 5 / 2018 privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărâre nr. 4 / 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2018

Hotărâre nr. 3 / 2018 privind organizarea rețelei școlare din comuna Măgureni, județul Prahova pentru anul școlar 2018-2019 

Hotărâre nr. 2 / 2018 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2017

Hotărâre nr. 1 / 2018 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017

 

Anul 2017

Hotărârea nr.77/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.76/2017    privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.75/2017    privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Măgureni și a Regulamentului local de urbanism

Hotărârea nr.74/2017    privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2017

Hotărârea nr.73/2017    privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

Hotărârea nr.72/2017    privind  continuarea  asocierii Comunei Măgureni cu județul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat  pentru obiectivul ,, Amenajare intersecție giratorie DJ 145 cu DC 115 A în comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr.71/2017    privind folosirea  excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2016 

Hotărârea nr.70/2017    privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri în bani oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

Hotărârea nr.69/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei  de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.68/2017    privind  aprobarea proiectului de Amenajament pastoral pentru pajiștile aflate în proprietatea privată a comunei Măgureni ( izlaz)

Hotărârea nr.67/2017    privind  modificarea inventarului ce cuprinde bunurile aparținând domeniului public al Comunei Măgureni .

Hotărârea nr.66/2017    privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.65/2017    privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni  

Hotărârea nr.64/2017    privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al Comunei Măgureni a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru  obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova,,

Hotărârea nr.63/2017     privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova,,

Hotărârea nr.62/2017    privind completarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al  Comunei  Măgureni

Hotărârea nr.61/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.60/2017    privind asocierea comunei Măgureni  cu Consiliul Județean Prahova și cu alte  unități administrativ-teritoriale din județul Prahova în Asociația  de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare ,, Parteneriatul pentru managementul apei - Prahova,,

Hotărârea nr.59/2017    privind achiziționarea de microcipuri pentru câinii cu stăpân de pe raza Comunei Măgureni

Hotărârea nr.58/2017    privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.57/2017    privind  folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2016

Hotărârea nr.56/2017    privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.55/2017    privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților  extrabugetare sursa E .pe anul 2017

Hotărârea nr.54/2017    privind scoaterea din funcțiune și casarea unui mijloc fix aparținând domeniului privat al Comunei Măgureni

Hotărârea nr.53/2017    privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărârea nr.52/2017    privind aprobarea alocării sumei de 50.000 lei din bugetul local al anului 2017 pentru organizarea sărbătorii ,, Târgul de toamnă 2017 ,,

Hotărârea nr.51/2017    privind  aprobarea asigurării finanțării de la bugetul  local  al comunei Măgureni a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni , județul Prahova ,,

Hotărârea nr.50/2017    privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (RALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții .. modernizare drumuri de interes local în comuna  Măgureni , județul  Prahova ,,

Hotărârea nr.49/2017    privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2017

Hotărârea nr.48/2017     privind asocierea Comunei Măgureni cu judeţul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Modernizare şi extindere reţea de alimentare cu apă pe DC 115A,,

Hotărârea nr.47/2017     privind asocierea  Comunei Măgureni cu judeţul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Reparaţii curente Şcoala Satul Banului ,,

Hotărârea nr.46/2017     privind asocierea Comunei Măgureni cu judeţul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Amenajare intersecţie giratorie DJ 145 cu DC 115 A în comuna Măgureni

Hotărârea nr.45/2017     privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor aparţinând domeniului privat de interes local al comunei Măgureni

Hotărârea nr.44/2017     privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al comunei Măgureni

Hotărârea nr.43/2017     privind aprobarea modificării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ,, Amenajare trotuare, pistă biciclete, rigole, parcuri în comuna Măgureni, sat Măgureni-etapa I,,

Hotărârea nr.42/2017     privind aprobarea modificării principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ,,Amenajare intersecţie giratorie DJ 145 cu DC 115A în comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr.41/2017     privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului  public al Comunei Măgureni

Hotărârea nr.40/2017     privind menţinerea Hotărârii Consiliului local nr.33/10.07.2017

Hotărârea nr.39/2017     privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei de investiţii pe anul 2017

Hotărârea nr.38/2017     privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv de drept public-Avântul Măgureni în anul 2017 

Hotărârea nr.37/2017     privind modificarea art.6 din HCL nr.77/2016 privind stabilirea impozitelor și axelor locale pentru anul 2016

Hotărârea nr.36/2017     privind rectificarea bugetului  de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.35/2017     privind stabilirea salariilor de bază  pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni

Hotărârea nr.34/2017     privind modificarea art.15 și art.16 din HCL nr.70/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr.33/2017     privind aprobarea documentației  PUZ ,, Construire stație sortare agregate minerale și de amenajare a unei cariere de nisip și  pietriș în satul Cocorăștii Caplii, comuna Măgureni,, conform Sentinței nr.628/2009 a tribunalului Prahova.

Hotărârea nr.32/2017      privind  aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici  ai obiectivului de investiție  ,, Amenajare  trotuare, pista biciclete, rigole, parcări în comuna Măgureni, sat Măgureni-etapa I ,,

Hotărârea nr.31/2017      privind aprobarea principalilor  indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Amenajare intersecție giratorie DJ 145 cu DC 115 A în comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr.30/2017      privind completarea inventarului  bunurilor aparținând domeniului public  al comunei Măgureni

Hotărârea nr.29/2017      privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.28/2017      privind modificarea art.15 din HCL nr.70/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr.27/2017     privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și a listei  de investiții pe anul 2017

Hotărârea nr.26/2017     privind modificarea tarifelor aferente Contractului nr.1792/13.09.2016 de delegare a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2 Boldești-Scăieni și 6 Valea Doftanei

Hotărârea nr.25/2017     privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare și extindere rețea de alimentare cu apă pe DC 115 A în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr.24/2017     privind  folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2016

Hotărârea nr.23/2017     privind repartizarea de sume pentru finanțarea  unităților de cult  din comuna Măgureni

Hotărârea nr.22/2017     privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr.21/2017     privind abrogarea prevederilor alin(2) al art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.2/2017 de aprobare a folosirii imobilelor, reprezentând căminele culturale ale comunei Măgureni și în alte scopuri și aprobarea tarifelor de folosință pentru activitățile desfășurate

Hotărârea nr.20/2017    privind interzicerea accesului autovehiculelor în zona pavată din fața sediului Primăriei comunei Măgureni 

Hotărârea nr.19/2017    privind aprobarea realizării unui bust (statuie) în semn de recunoaștere  post mortem a meritelor domnului Alexandru Avramescu

Hotărârea nr.18/2017    privind modificarea HCL nr.77/2016 de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Hotărârea nr.17/2017    privind  aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri în bani oferite angajaților , cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Hotărârea nr.16/2017    privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pentru anul 2017

Hotărârea nr.15/2017    privind aprobarea alocării sumei de 42.000 lei pentru finanțarea Clubului Sportiv de drept public -Avântul  Măgureni în anul 2017

Hotărârea nr.14/2017    privind aprobarea Studiului  de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire centru multifuncțional Sp+P+1E+M,,

Hotărârea nr.13/2017   privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ,, Modernizare drumuri de interes local în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr.12/2017   privind modificarea Anexei la HCL nr.6/31.01.2017 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de  epurare  în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr.11/2017    pentru  aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2016

Hotărârea nr.10/2017    privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărârea nr. 9/2017     privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2017

Hotărârea nr. 8/2017     privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite stabilite prin hotărârea  Consiliului  local conform art.41 din hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea nr. 7/2017     privind planul  de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2017 de către beneficiarii venitului minim garantat

Hotărârea nr. 6/2017     privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr. 5/2017     privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Măgureni, județul Prahova pentru anul școlar 2017-2018

Hotărârea nr. 4/2017     privind  modificarea art.15 din H.C.L nr.71/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr. 3/2017     privind  aprobarea modificări organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului  comunei Măgureni, județul Prahova  pe anul 2017

Hotărârea nr. 2/2017     privind  aprobarea folosirii imobilelor, reprezentând căminele culturale ale comunei Măgureni și în alte scopuri și aprobarea tarifelor de folosință pentru activitățile desfășurate

Hotărârea nr. 1/2017     privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016

Anul  2016 

Hotărârea nr. 86/2016   privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri în bani oferite angajaților cu ocazia sărbătorilor de Crăciun

Hotărârea nr. 85/2016   privind rectificarea bugetului de venituri  și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 84/2016   privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 83/2016    privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la 31.12.2016

Hotărârea nr. 82/2016   privind rectificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 81/2016   privind  redistribuirea sumei de 90.000 lei pentru  realizarea obiectivului ,,Reparații curente învelitoare și fațadă Școala Gimnazială Măgureni Corp C - comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 80/2016   privind reorganizarea serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență  din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 79/2016   privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General  al comunei Măgureni și a Regulamentului local de urbanism până la data de 31.12.2017

Hotărârea nr. 78/2016   privind rectificarea bugetului local de venituri  și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 77/2016   privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Hotărârea nr. 76/2016   privind aprobarea prelungirii perioadei de mobilizare stabilită potrivit art.3 alin.(15) din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zonele 2-Boldești Scăieni și 6-Valea Doftanei.

Hotărârea nr. 75/2016   privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului ,, Reparații curente sediu Primărie comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 74/2016   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Reabilitare  și extindere rețea de alimentare cu apă în localitatea Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr. 73/2016   privind rectificarea bugetului  local de venituri și cheltuieli  pe anul 2016 

Hotărârea nr. 72/2016   privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție ,, Amenajare teren de sport Școala Satul Banului - comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 71/2016   privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 70/2016   privind  prelungirea valabilității Planului Urbanistic de Detaliu - PUD - ridicare restricție de construire în vederea extinderii fabricii de preparate din carne, în comuna Măgureni, T 24, P Cc 533

Hotărârea nr. 69/2016   privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2016

Hotărârea nr. 68/2016   privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 67/2016   privind  aprobarea  alocării sumei de 40000 lei din bugetul local al anului 2016 pentru  organizarea sărbătorii ,, Târgul de toamnă 2016 ,,

Hotărârea nr. 66/2016   privind asocierea Comunei Măgureni cu județul Prahova în vederea  realizării obiectivului de interes public ,, Reparație  acoperiș și fațadă  Cămin Cultural - sat Lunca Prahovei ,,

Hotărârea nr. 65/2016   privind asocierea comunei Măgureni cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,, Amenajare  acoperiș din materiale ușoare terasă  Cămin Cultural centru Măgureni ,,

Hotărârea nr. 64/2016   privind  asocierea Comunei Măgureni cu județul Prahova în vederea realizării obiectivului de interes public ,, Reparație acoperiș și subsol Grădinița nr. Măgureni ,,

Hotărârea nr. 63/2016   privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărârea nr. 62/2016   privind  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local  nr.59/04.07.2016

Hotărârea nr. 61/2016   privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 60/2016    privind desemnarea reprezentantului și persoanei înlocuitoare a acestuia care să reprezinte comuna Măgureni și Consiliul Local al comunei Măgureni  în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova ,,

Hotărârea nr. 59/2016   privind modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului local nr.70/2015 de înființare a clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr. 57/2016   privind  aprobarea PUZ - EXTINDERE INTRAVILAN (S=4337,07 MP), RIDICARE RESTRICȚIE  DE CONSTRUIRE ȘI SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN DIN ZONA LOCUINȚE ȘI DOTĂRI COMPLEMENTARE ÎN ZONA MIXTĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ȘI UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE (S studiat = 7797,55 mp) în comuna MĂGURENI, SAT COCORĂȘTII CAPLII, DJ 101 P, nr. cadastral 20257, tarla 27, parcela A 437/11/2

Hotărârea nr. 56/2016    privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Măgureni 2016-2020

Hotărârea nr. 55/2016    privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2016

Hotărârea nr. 52/2016    privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2016

Hotărârea nr. 51/2016    privind completarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul  de investiție ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova ,,

Hotărârea nr. 50/2016    privind  validarea d-nei Ciocioc Mariana Ovidia în funcția de consilier local

Hotărârea nr. 49/2016    privind  vacantarea unui post de consilier local

Hotărârea nr. 48/2016    privind  organizarea comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local  al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 47/2016    privind alegerea  viceprimarului comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 46/2016    privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 45/2016      constatarea constituirii Consiliului Local al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 44/2016    privind validarea mandatelor consilierilor locali aleși ai comunei Măgureni, județul Prahova  

Hotărârea nr. 43/2016    privind  alegerea Comisiei de Validare a Consiliului Local al comunei Măgureni, judetul Prahova

Hotărârea nr. 42/2016  privind aprobarea alocării sumei de 30.000 lei  din bugetul local pentru organizarea sărbătorii ,, Zilele comunei Măgureni 2016 ,,  în zilele 18-19 iunie 2016

Hotărârea nr. 38/2016   privind aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care înregistrează obligații de plată restante

Hotărârea nr. 37/2016   privind  modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 32/31.03.2016

Hotărârea nr. 36/2016   privind  aprobarea PUD-RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE PENTRU RESTAURARE SI CONSOLIDARE BISERICA ,,SFÂNTA TREIME ,,   comuna Măgureni, sat Măgureni nr. cadastral 20817, tarlaua 12, parcelele Cc 711, 712 .

Hotărârea nr. 35/2016   privind  exercitarea dreptului de preemțiune asupra terenului în suprafață de 1790 m.p de către dl Cocoș Ioan, proprietarul construcției existente pe acest teren

Hotărârea nr. 33/2016  privind punerea la dispoziția proiectului ,,Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova ,, a terenului aparținând domeniului public al comunei, necesar executarii  a 5 stații de pompare ape uzate și a stației de epurare

Hotărârea nr. 32/2016  privind asocierea Comunei Măgureni  cu Județul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,, Modernizare rețea de alimentare cu apă în localitatea Măgureni-strada Călinești-comuna Măgureni ,,

Hotărârea nr. 31/2016   privind asocierea Comunei Măgureni cu Județul Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ,,amenajare teren de sport, Școala Satul Banului  - comuna Măgureni,,

Hotărârea nr. 30/2016    privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiții pe anul 2016

Hotărârea nr. 29/2016   privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 28/2016   pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2015

Hotărârea nr. 27/2016   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 25/2016 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 24/2016 privind aprobarea PUZ-ridicare restricție de construire, modificare indicatori urbanistici și PUZ aprobat, zona ,,IS,,  suprafața studiată 750 m.p în vederea amplasării ,,Centru multifuncțional,,

Hotărârea nr. 22/2016 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Hotărârea nr. 21/2016 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2015

Hotărârea nr. 20/2016 privind aprobarea alocării din bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Hotărârea nr. 19/2016 privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 18/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2016

Hotărârea nr. 15/2016 privind modalitatea de identificare a beneficiarilor precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate, în vederea acordării tichetelor sociale pentru grădiniță

 Hotărârea nr. 14/2016 privind acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite stabilite conform art.41 din Hotărârea  Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările  și completările ulterioare

 Hotărârea nr. 13/2016 privind aprobarea planului de acțiuni de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2016 de către beneficiarii venitului minim garantat

 Hotărârea nr. 12/2016 privind împuternicirea unui consilier local în vederea reprezentării intereselor membrilor Consiliului Local în dosarul nr.761/105/2016

 Hotărârea nr. 11/2016 privind aprobarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2016

 Hotărârea nr. 10/2016 privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1790 m.p aflat în proprietatea privată a comunei Măgureni

Hotărârea nr. 7/2016 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al comunei Măgureni și a Regulamentului local de urbanism până la data de 31.12.2016

Hotărârea nr. 6/2016 privind diminuarea numărului  maxim de posturi stabilit pentru Primăria comunei Măgureni, județul Prahova ca urmare a finalizării proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile

Hotărârea nr. 5/2016 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Măgureni, județul Prahova pentru anul școlar 2016-2017

Hotărârea nr. 4/2016  la proiectul de hotărâre privind modificarea prețurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă, operator SC JOVILA CONSTRUCT SRL ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Hotărârea nr. 3/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Măgureni, județul Prahova”

Hotărârea nr. 2/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Construire centru multifuncțional Sp+P+1E+M”

Hotărârea nr. 1/2016 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2015

Anul 2015

Hotărârea nr. 84/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 83/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 82/2015 privind anularea creanțelor  fiscale restante, mai mici de 40  lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2015

Hotărârea nr. 81/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 80/2015 privind aprobarea folosirii imobilului ”Sala de sport” pentru activități recreativ-sportive

Hotărârea nr. 79/2015 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Măgureni nr.71/2015

Hotărârea nr. 78/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale  pentru anul 2016

Hotărârea nr. 77/2015 privind  unele măsuri în vederea apărării interesului public al comunei Măgureni și al cetațenilor acesteia

Hotărârea nr. 76/2015 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 75/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli  pe anul 2015

Hotărârea nr. 74/2015 privind repartizarea de sume pentru finanțarea unităților de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 72/2015 privind aprobarea  modificării organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Măgureni, județul Prahova  pe anul 2015

Hotărârea nr. 71/2015 privind aprobarea  vânzării directe a unei suprafețe de 1700 m.p. către proprietarul construcțiilor aflate pe acest teren

Hotărârea nr. 70/2015 privind înființarea clubului sportiv de drept public Avântul Măgureni

Hotărârea nr. 69/2015 privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea  delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociația de dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

Hotărârea nr. 68/2015 privind necesitatea realizării proiectului de amanajament pastorl pentru pajiștile existente pe raza comunei Măgureni

Hotărârea nr. 66/2015 privind vacantarea unui post de consilier local

Hotărârea nr. 65/2015 privind rectificarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 64/2015 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 63/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 62/2015 privind modificarea și completarea inventarului ce cuprinde bunurile aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărârea nr. 61/2015 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 60/2015 privind aprobaarea alocării sumei de 30.000 lei din bugetul local al anului 2015  pentru organizarea sărbătorii ”Târgul de toamnă 2015”

Hotărârea nr. 59/2015 privind modificarea și completarea HCL nr.46/2015 de desemnare a reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale, Comuna Măgureni

Hotărârea nr. 58/2015 privind avizarea utilizării unei sume din fondul  corespunzător cotei de dezvoltare constituit în prețul apei  potabile de operatorul SC Jovila  Construct SRL Ploiești

Hotărârea nr. 57/2015 privind modificarea și completarea HCL nr.40/31.07.2013 de stabilirea a unor tarife de utilizare a unor bunuri proprietatea comunei Măgureni

Hotărârea nr. 56/2015 privind asocierea comunei Măgureni cu Consiliul Județean Prahova  pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ”Reparație capitală la Școala Cocorăștii Caplii-comuna Măgureni ”

Hotărârea nr. 55/2015 privind  asocierea comunei Măgureni cu Consiliul Județean Prahova pentru realizarea lucrărilor în parteneriat pentru obiectivul ”Reparație împrejmuire și grup sanitar Scoala Lunca Prahovei-comuna Măgureni”

Hotărârea nr. 52/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 51/2015 privind  completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărârea nr. 50/2015 privind  alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 49/2015 privind  modificarea și completarea inventarului ce cuprinde bunurile aparținând domeniului public al comunei Măgureni

Hotărârea nr. 48/2015 privind majorarea salarială cu 12% pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Măgureni, judetul Prahova

Hotărârea nr. 47/2015 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în vederea înființării unei farmacii umane în satul Cocorăștii Caplii

Hotărârea nr. 46/2015 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Comuna Măgureni

Hotărârea nr. 44/2015 privind repartizarea de sume pentru lăcașurile de cult din comuna Magureni

Hotărârea nr. 43/2015 privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Hotărârea nr. 42/2015 privind  majorarea numărului maxim de posturi stabilit pentru Primăria comunei Măgureni, județul Prahova  în anul 2015

Hotărârea nr. 41/2015 privind  valorificarea unui teren proprietate privată a comunei Măgureni

Hotărârea nr. 40/2015 privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2015

Hotărârea nr. 37/2015 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 36/2015 privind măsuri referitoare la modul de finanțare al instituțiilor de cult din comuna Măgureni

Hotărârea nr. 35/2015 privind  acordarea normei de hrană pentru personalul Compartimentului Poliție Locală

Hotărârea nr. 33/2015 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A  pentru proiectul ”Înfințare centru de informare turistica în localitatea Măgureni, Florești, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, Poiana Câmpina și Iedera”

Hotărârea nr. 32/2015 privind aprobarea  alocării sumei de 30.000 lei din bugetul local al comunei Măgureni, pentru organizarea sărbătorii ”ZILELE COMUNEI MAGURENI” în perioada 06-07 IUNIE 2015

Hotărârea nr. 31/2015 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 30/2015 privind aprobarea propunerii  privind evaluarea  performantelor  profesionale individuale ale secretarului comunei Măgureni, județul Prahova pe anul 2014

Hotărârea nr. 29/2015 privind aprobarea folosirii imobilelor, reprezentând căminele culturale ale comunei Măgureni și în alte scopuri și aprobarea tarifelor de folosință pentru activitățile desfășurate

Hotărârea nr. 28/2015 privind instituirea unor taxe locale pentru aplicarea prevederilor Legii nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol

Hotărârea nr. 27/2015 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Măgureni, județul Prahova  pentru anul școlar 2015-2016

Hotărârea nr. 26/2015 privind folosirea excedentului bugetar constituit la data de 31.12.2014

Hotărârea nr. 25/2015 privind aprobarea proiectului ”DOTARE TERENURI DE SPORT, COMUNA MAGURENI, JUDETUL PRAHOVA „

Hotărârea nr. 24/2015 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015

Hotărârea nr. 23/2015 privind aprobarea închirierii prin licitație a pășunii în suprafață de 30 ha. situată în tarlaua 30 zona Cap Roșu

Hotărârea nr. 22/2015 privind aprobarea concesiunii prin licitație publică a unui spațiu în  vederea înființării unui punct sanitar (cabinet medical ) în satul Cocorăștii Caplii

Hotărârea nr. 21/2015 privind  acordarea ajutoarelor de urgență familiilor sau persoanelor singure aflate în situații deosebite stabilite prin Hotărârea Consiliului Local  conform  art.41  din Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii nr.416/2001 privind venitul  minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 20/2015 privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul  2015 de către  beneficiarii venitului minim garantat

Hotărârea nr. 16/2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Măgureni, județul  Prahova

Hotărârea nr. 15/2015 privind aprobarea menținerii calității de membru fondator al U.A.T. comuna Măgureni, județul Prahova  al asociației ”Grupul de Acțiune Locală Colinele Prahovei”

Hotărârea nr. 14/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Centrului  Cultural Măgureni prof.Gheorghe Iarca

Hotărârea nr. 13/2015 privind aprobarea alocăriidin bugetul local a unei sume ce reprezintă cadouri oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie

Hotărârea nr. 12/2015 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M.S.A  pentru proiectul ”Înfințare centru de informare turistica în localitatea Măgureni, Florești, Filipeștii de Târg, Filipeștii de Pădure, Poiana Câmpina și Iedera”

Hotărârea nr. 10/2015 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor  ce aparțin domeniului public al comunei Măgureni, județul Prahova

Hotărârea nr. 9/2015 privind realizarea unui bust (statuie) în semn de recunoaștere post mortem a meritelor cetățeanului   comunei Măgureni ing. Iustin Capra, inventator recunoscut în țară și în străinătate

Hotărârea nr. 8/2015 privind aprobarea bugetului local  și a listei de investiții pe anul 2015

Hotărârea nr. 7/2015 privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea și desfășurarea adunărilor publice pe teritoriul comunei Măgureni

Hotărârea nr. 6/2015 privind Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Măgureni, județul Prahova pentru anul 2015

Hotărârea nr. 5/2015 privind alegerea președintelui de ședință

Hotărârea nr. 4/2015 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui spațiu în vederea înființării unui punct sanitar ( cabinet medical ) în satul Cocoraștii Caplii

Hotărârea nr. 3/2015 privind  măsuri referitoare la modul de efectuare a serviciilor publice de interes local de către operatori

Hotărârea nr. 2/2015 la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă, operator SC JOVILA CONSTRUCT SRL

Hotărârea nr. 1/2015 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului excedentului bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

 

Anul 2012

Hotărârea nr. 83/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013