Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

 • Written by: Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1022

Înfrățiri

Comuna Măgureni are stabilite trei înfrățiri: una cu frații noștri de peste Prut din satul Molești, raionul Ialoveni, Republica Moldova, una cu localitatea Courceboeufs din Franța și una cu localitatea Pozzallo din Italia.

Read more …

 • Written by: Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1080

Învățământ

Situația sistemului educațional și de formare profesională coroborată cu direcțiile strategice de dezvoltare în domeniul învățământului pe plan european determină o abordare dintr-o nouă perspectivă a reformei învățământului care vizează reforma sistemică, continuă și asumată.

Read more …

 • Written by: Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1162

Cultură

În comuna Măgureni există trei cămine culturale, câte unul în fiecare sat, un ansamblu de dans folcloric, Ansamblul Prahovița cu formație de tineri și formație de copii.

Read more …

 • Written by: Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 1118

Istoricul localității

Denumirea localității Măgureni vine de la „Măgura” care înseamnă formă pozitivă de relief, bine individualizată față de relieful înconjurător, provenită din fragmentarea unor culmi deluroase sau muntoase de către apele curgătoare. Pentru faptul că satul a fost inițial așezat în zona dealurilor, această explicație este cea mai plauzibilă.

Read more …

 • Written by: Super User
 • Category: Uncategorised
 • Hits: 996

Cadrul geografic

Comuna Măgureni este situată în extrema de vest a județului Prahova, pe interfluviul înalt dintre pârâul Provița și râul Prahova, zonă care face parte din unitatea morfologică denumită Câmpia Ploieștilor, care constituie cadrul natural de ansamblu. Câmpia Ploieștilor este o câmpie aluvială, cuprinsă în marea unitate geomorfologică a Câmpiei Române, subunitate a câmpiei subcolinare.

Read more …