Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

  • Category: Uncategorised
  • Hits: 917

Înfrățiri

Comuna Măgureni are stabilite trei înfrățiri: una cu frații noștri de peste Prut din satul Molești, raionul Ialoveni, Republica Moldova, una cu localitatea Courceboeufs din Franța și una cu localitatea Pozzallo din Italia.

 

Înfrățirea cu Molești

 

Protocolul de cooperare între satul Molești, raionul Ialoveni, Republica Moldova și comuna Măgureni, județul Prahova, România

Satul Molești și comuna Măgureni, denumite în continuare părți:

- Pornind de la tradițiile și relațiile de prietenie și colaborare dintre satele cărora le aparțin;

- Luând în considerare intenția reciprocă de a stabili și dezvolta relațiile de prietenie și cooperare reciproc avantajoase dintre autoritățile administrației publice locale din cele două localități;

- Dorind să deschidă noi posibilități pentru raporturile de colaborare în domeniile de interes comun la nivelul localităților lor;

- Având în vedere dorința de afirmare a puterii locale în procesul de democratizare a societății, de sporire a gradului de autonomie și descentralizare, în soluționarea problemelor cu care se confruntă în actuala perioadă;

Au convenit asupra celor ce urmează:

În domeniul Administrației publice local

Art. 1: Părțile au căzut de acord să stabilească între ele relații de fraternitate și, în acest sens, să declare satul Molești din Republica Moldova și comuna Măgureni, România localități înfrățite.

Art. 2: Cooperarea între părți se realizează direct în limitele competențelor lor, cu respectarea legislațiilor moldoveană și română, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova și România sunt părți.

Art. 3: De comun acord, părțile stabilesc că, autoritățile publice din localitățile lor să organizeze stagii și schimburi de experiență între reprezentanții lor.

Art. 4: Părțile vor facilita participarea reprezentanților administrației publice ale localităților respective la manifestări dedicate sărbătorilor naționale ale Republicii Moldova și României, precum și în cadrul altor acțiuni.

Art. 5: Părțile vor sprijini stabilirea relațiilor bilaterale directe între agenții economici din industrie, agricultură, construcții, transport, servicii și comerț.

În domeniul economiei

Art. 6: Părțile vor dezvolta colaborarea economică reciproc avantajoasă și în acest scop va crea persoanelor fizice și juridice, care funcționează legal în localitățile aflate sub jurisdicția lor, condițiile cele mai favorabile pentru activitățile cu caracter economic și comercial.

Art. 7: Părțile vor sprijinii întreprinderile mixte, în conformitate cu competențele de care dispun.

Art. 8: Părțile vor iniția întâlniri între agenții economici în vederea unei colaborări fructuoase, vor contribuii la organizarea de expoziții, târguri cu produse agroalimentare, bunuri de larg consum.

În domeniul învățământului

Art. 9: Părțile vor sprijini colaborarea între instituțiile de învățământ atât prin schimbări de elevi și cadre didactice, cât și prin elaborarea și tratarea unor teme comune.

Art. 10: Părțile vor promova diverse concursuri, competiții inclusiv la disciplinele de studiu între elevi, cu participarea instituțiilor de învățământ.

În domeniul culturii și sportului

Art. 11: Părțile vor facilita organizarea și desfășurarea manifestațiilor culturale între cele două localități.

Art. 12: Părțile vor înlesni realizarea de manifestări cultural – folclorice cu participarea formațiunilor profesionale și de amatori din Molești și Măgureni.

Art. 13: Părțile vor contribui, fiecare în localitatea sa, la constituirea unor societăți culturale, care pe bază de reciprocitate, să promoveze valorile culturale specifice celor două localități.

Dispoziții finale

Art. 14: Prevederile prezentului Protocol vor fi detaliate prin programul de acțiuni concrete, cu precizarea termenilor calendaristici, încheiate în mod direct între instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale din domeniile de colaborare menționate. În acest scop, la nivelul fiecărei părți, se vor constitui grupuri de lucru formate din specialiști. Anual, părțile vor definitiva și aproba programul de acțiuni concrete pentru anul următor.

Art. 15: Reprezentanții vor analiza periodic stadiul îndeplinirii prevederilor prezentului Protocol, vor lua măsuri pentru aplicarea acestuia și vor informa consiliile locale asupra modului de desfășurare a cooperării.

Art. 16: În cazul în care una din părți are deja încheiate sau va încheia Acorduri de Colaborare cu localități din alte țări ale lumii, va contribui la aderarea la această colaborare și celeilalte părți în baza stabilirii unor relații trilaterale, cvadrilaterale, etc.

Art. 17: Prezentul protocol va intra în vigoare la data semnării;

Protocolul se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Protocolul poate fi modificat prin acordul scris al părților.

 

Înfrățirea cu Courceboeufs

 

Acord de înfrățire Courceboeufs (Franța) – Măgureni (România)

Consiliul Municipal din Courceboeufs (Comunitatea de comune Portes du Maine) și Consiliul local din Măgureni (județul Prahova) au aprobat stabilirea unei înfrățiri între cele două comune; acest act îi angajează de acum oficial:

În primul rând să onoreze acest angajament stabilind și menținând relații de prietenie între cele două localități.

În al doilea rând să dezvolte înțelegerea și respectul reciproc între locuitorii din cele două localități.

În al treilea rând să încurajeze și să ajute organizațiile de tineri și adulți precum și pe locuitorii din Courceboeufs și Măgureni să comunice între ei și să se viziteze reciproc.

Aceste schimburi urmăresc crearea de legături umane și culturale și stabilirea în viitor, o bază solidă pentru înțelegerea, respectul și prietenia între locuitorii celor două localități.

 

Înfrățirea cu Pozzallo (Italia)

 

Au avut loc mai multe întâlnirii ale conducerii localităților Pozzallo și Măgureni, fiind stabilite detaliile înfrățirii.

Urmare a implicării unor fii ai comunei Măgureni care și-au stabilit domiciliul la Pozallo, se dorește ca înfrățirea dintre cele două localități să fie una prosperă și plină de reușită.