Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

S-A DAT STARTUL PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROGRAMUL RABLA LOCALĂ PENTRU CETĂȚENII COMUNEI MĂGURENI

Primăria Comuna Măgureni s-a înscris în Programul Rabla Local derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), fiind obținută finanțarea pentru casarea unui număr de 100 autovehicule care îndeplinesc condițiile legale.

Programul se va derula pe o perioada de 36 luni iar proprietarii vor putea casa mașinile mai vechi de 15 ani în schimbul sumei de 3.000 de lei. Din totalul stimulentului pentru casare,

2.400 de lei vor fi suportați din bugetul AFM, iar restul de 600 de lei din bugetul local. În cadrul programului Rabla Local, proprietarii nu sunt obligați să folosească stimulentul primit pentru cumpărarea unei alte mașini așa cum se întâmplă în cazul programului Rabla desfășurat la nivel național.

 

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanțare:

 

(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanțare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a Comunei Măgureni;
 2. b) deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puțin 5 ani și se află în evidențele fiscale ale Primăriei Comuna Măgureni, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
 3. c) nu este înregistrat cu obligații restante <:le plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
 4. d) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru același autovehicul uzat cu care participă în Program;
 5. e) n' u este condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;
 6. f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;
 7. g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru

(2) În situația în care solicitantul de finanțare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declarația pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât și pentru proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de

 

seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

(3) În situația în care autovehiculul uzat este deținut în coproprietate, solicitantul de finanțare va depune la Primăria Comunei Măgureni și acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

 

Click pentru a vedea care sunt pașii de obținere a finanțării

 

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

  

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. a) este înregistrat în evidențele fiscale ale Primăriei Comunei Măgureni;
 2. b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculate de la anul fabricației; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației, se consideră an de fabricație anul înmatriculării;
 3. c) are norma de poluare Euro 3 și/sau inferioară;
 4. d) conține componentele esențiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, șasiu, precum și echipamente electronice de gestionare a funcțiilor autovehiculului și dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricație.

 

 INFORMAȚII IMPORTANTE:

 

- Autovehiculele casate și predate la unități de specialitate autorizate din punct de vedere al mediului, înainte de data semnării contractului de finanțare, NU POT INTRA ÎN ACEST PROGRAM.

- Dacă nu ați scos din evidența fiscală autovehiculul casat, NU VEȚI PUTEA PRIMI STIMULENTUL DE CASARE.

- Semnarea contractului dintre COMUNA MAGURENI și BENEFICIARUL Programului Rabla local NU NE OBLIGĂ LA PLATA STIMULENTULUI DE CASARE, DACĂ NU EXISTĂ DOCUMENTUL DE SCOATERE DIN EVIDENȚA FISCALĂ A AUTOVEHICULULUI.

- Primăria Comuna Măgureni, prin reprezentanții săi, va asigura monitorizarea proiectului.

- Dacă sunteți beneficiari ai programului nu aveți dreptul să achiziționați un autovehicul cu normă de poluare EUR 5 și /sau inferioară, pe o perioadă de 3 ani de la data la care v-au fost virați banii.

 

Actul normativ în baza cărora se derulează programul: Ordinul 864 din 30 martie 2023, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, emitent MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 4 aprilie 2023.

 

Documente atașate:

CERERE de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate - format docx

CERERE de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate - format pdf

Contractul de finanțare - format docx

Contractul de finanțare - format pdf