Site-ul oficial al Primăriei comunei Măgureni!

  • Category: Uncategorised
  • Hits: 1321

Agricol și cadastru

Anul 2021

Oferta vanzare teren Magureni - Tarla 22 - 0,106 ha - arabil

Oferta vanzare teren Cocorastii Caplii Tarla 12 - 0,151ha - arabil

Oferta vanzare teren Magureni Tarla 46 - 0,237ha - arabil

Oferta vanzare teren Magureni Tarla 46 - 0,181ha - arabil

Oferta vanzare teren Magureni Tarla 23 - 0,387ha - arabil faneata

Oferta vanzare teren Cocorastii Caplii Tarla 12 - 0,31ha - arabil

 

Anul 2020

Documente finalizate din sector 5 comuna Măgureni realizate în cadrul programului național de înregistrare sistematică

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

Plan cadastral planșa 1

Documente finalizate din sector 27 comuna Măgureni realizate în cadrul programului național de înregistrare sistematică

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

Plan cadastral planșa 1

Plan cadastral planșa 1

Plan cadastral planșa 1

Plan cadastral planșa 1

Documente finalizate din sector 49 comuna Măgureni realizate în cadrul programului național de înregistrare sistematică

Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

Plan cadastral planșa 1

Plan cadastral planșa 1

Plan cadastral planșa 1

Anul 2019

Documente finalizate din sector 30 comuna Măgureni realizate în cadrul programului național de înregistrare sistematică

Opisul alfabetic al titlurilor de proprietate, al posesorilor și al altor deținători

Registrul cadastral al imobilelor - sector cadastral nr. 30

Plan cadastral planșa 1

Plan cadastral planșa 2

Plan cadastral planșa 3

Plan cadastral planșa 4

Anul 2017

Amenajament pastoral UAT Măgureni

Măgureni tabel OSPA

Informare privind  măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

Notă informativă privind eliberarea de autorizații temporare pentru unele produse de protecția plantelor

Anul 2016

Cerere privind eliberarea autorizației pentru tăierea nucilor

Tabel nominal cu beneficiarii carnetelor de producător

Broșura Specii de plate utilizate ca indicatori de management al pajiștilor

Broșura Specii de plate indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată

Lista zonelor eligibile pentru cele trei măsuri

Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și climă ale PNDR 2014-2020

Oferta de vânzare teren

Contract de comodat pentru teren agricol

Lista preemtorilor în vederea exercitării dreptului  de preemțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului  de preferință

Cerere pentru afișarea ofertei  de  vânzare a terenului

Anul 2015

Tabel nominal cu beneficiarii carnetelor de producător